Framtidens arbetsplatser. Hållbart och ergonomiskt.

Skapa en extra service för era butiksbesökare och attrahera nya kunder,
samtidigt som ni tjänar pengar på ytorna!

Beställ nu!

Lika enkelt som 1-2-3!

Konvertera en liten yta av er butik till en kundmagnet! Få in nya besökare till butiken och möt dem med specialerbjudanden och gott värdskap för att skapa nya lojala kunder. Förutom det får ni även intäkter på uthyrningen.

1. Definiera yta och teckna avtal

2. Leverans och installation
(ca 4-6 veckor)

3. Kojan blir bokningsbar och intäktsbringande!

Fördelar

Den största fördelen med Coya är så klart att vi kan tillgodose efterfrågan på framtidens arbetsplatser som har god ergonomi och säkerhet. Men med Coya blir er butik en attraktiv plats som möter upp era kunders behov!

Snabb etablering

Snabb etablering (4-6 veckor) utan krav på ombyggnation eller anpassning.

Enkelt och attraktivt

Ökar antalet nya besökare till butiken och blir en attraktiv servicefunktion för befintliga kunder.

Ökar ``dwell time``

Ökar tiden besökarna är i butiken och möjliggör riktade erbjudanden.

Få betalt för oanvända ytor

Under trappor, i passager, i hörn – med Coya skapas intäktsmöjligheter som inte tidigare existerat.

Affärsupplägget

Ni kan välja mellan två olika varianter när det kommer till affärsupplägget, beroende på vad som passar er verksamhet bäst.

”Rev. share”

Vid denna modell står Coya för alla kostnader och det enda du som fastighetsförvaltare/ägare behöver göra är att upplåta en yta samt tillgodose el samt nätverk. Ni får sedan en ersättning mellan 5-10% på intäkterna som kojan inbringar!

Intäktspotential: upp till 14.000 kr/kvm/år*

”Flipped rev. share”

Vid detta upplägg köper ni in kojan från oss och vi utrustar den med lås samt annan hårdvara. Ni betalar sedan en liten serviceavgift per månad för att vi ska underhålla kojan och ni erhåller en ersättning på upp till 80% av intäkterna.

Intäktspotential: upp till 112.000 kr/kvm/år*

* Beräknat på yta om 20 kvm med kontorsöppet och 15 kojor. Med maximal beläggning och genomsnittlig timintäkt.