Framtidens arbetsplatser. Hållbart och ergonomiskt.

Gör om era vakanser och döda ytor till intäktsbringande serviceplatser
för bättre kundupplevelser eller som en del av hyresgästerbjudandet.

Beställ nu!

Lika enkelt som 1-2-3!

En ledig yta under en rulltrappa, en tillfälligt tom lokal, en omöblerbar vrå… alla dessa ytor har kostat pengar, tid och energi att tillverka och kostar även idag att underhålla. Nu kan vi nyttja dessa ytor för arbete eller avkoppling samtidigt som vi säkerställer arbetsplatser med riktigt god ergonomi. Dessutom ger de extra intäkter!

1. Definiera yta och teckna avtal

2. Leverans och installation
(ca 4-6 veckor)

3. Kojan blir bokningsbar och intäktsbringande!

Fördelar

Den största fördelen med Coya är så klart att vi kan tillgodose efterfrågan på framtidens arbetsplatser som har god ergonomi och säkerhet. Er fastighet blir med Coya en attraktiv plats som möter upp era gästers behov!

Snabb etablering

Snabb etablering (4-6 veckor) utan krav på ombyggnation eller anpassning.

Enkelt och attraktivt

Blir en extra service för besökare och hyresgäster och en lösning på ”coworking”-ytor utan egen regi.

Ökar ``dwell time``

Ökar tiden besökarna är i fastigheten och därmed även omsättningen för närliggande butiker.

Få betalt för oanvända ytor

Under trappor, i passager, kort tid i vakanser – med Coya skapas intäktsmöjligheter som inte tidigare existerat.

Affärsupplägget

Ni kan välja mellan två olika varianter när det kommer till affärsupplägget, beroende på vad som passar er verksamhet bäst.

”Rev. share”

Vid denna modell står Coya för alla kostnader och det enda du som fastighetsförvaltare/ägare behöver göra är att upplåta en yta samt tillgodose el samt nätverk. Ni får sedan en ersättning mellan 5-10% på intäkterna som kojan inbringar!

Intäktspotential: upp till 14.000 kr/kvm/år*

”Flipped rev. share”

Vid detta upplägg köper ni in kojan från oss och vi utrustar den med lås samt annan hårdvara. Ni betalar sedan en liten serviceavgift per månad för att vi ska underhålla kojan och ni erhåller en ersättning på upp till 80% av intäkterna.

Intäktspotential: upp till 112.000 kr/kvm/år*

* Beräknat på yta om 20 kvm med kontorsöppet och 15 kojor. Med maximal beläggning och genomsnittlig timintäkt.