Framtidens arbetsplatser. Hållbart och ergonomiskt.

Kombinera service för era medlemmar med intäkter.
Satsa på en långsiktig lösning i era tomma lokaler.

Beställ nu!

Lika enkelt som 1-2-3!

Har ni svårt att få till en stabil hyresgäst i er affärslokal? Förvandla den till en service-hubb med arbetsplatser, paketboxar och andra tjänster för att skapa värde för medlemmar och intäkter för föreningen. Eller nyttja tomma ytor i trapphus eller källare och konvertera dem till arbetsplatser. Kojorna kan vara både privata och publika helt beroende på era behov.

1. Definiera yta och teckna avtal

2. Leverans och installation
(ca 4-6 veckor)

3. Kojan blir bokningsbar och intäktsbringande!

Fördelar

Den största fördelen med Coya är så klart att vi kan tillgodose efterfrågan på framtidens arbetsplatser som har god ergonomi och säkerhet. Men för en BRF innebär det möjligheter till stabila intäkter som ni inte haft tidigare samtidigt som det tillgodoser ett behov som många medlemmar har – dvs en tyst och lugn arbetsplats!

Snabb etablering

Snabb etablering (4-6 veckor) utan krav på ombyggnation eller anpassning.

Det extra arbetsrummet

Blir en extra service till medlemmar vid exempelvis distansarbete.

Skapa en servicehubb

Komplettera med paketboxar, kemtvättboxar, verktygsboxar eller träningsmaskiner för att skapa en riktig service-hubb!

Få betalt!

Satsa på Coya i er affärslokal eller i ytor som är outnyttjade för att få till stabila intäkter.

Affärsupplägget

Affärsupplägget ser olika ut beroende på om ni vill att kojorna ska vara publika eller privata. Det publika upplägget innebär att kojorna blir bokningsbara av samtliga Coya-medlemmar. Det privata upplägget innebär att det bara är era medlemmar som kan boka det.

Publika kojor

Vid denna modell står Coya för alla kostnader och det enda ni som BRF behöver göra är att upplåta en yta samt tillgodose el samt internetuppkoppling. Ni får sedan en ersättning mellan 5-10% på intäkterna som kojan inbringar!

Intäktspotential: upp till 14.000 kr/kvm/år*

Privata kojor

Vid detta upplägg betalar ni en hyra för kojorna (olika beroende på storlek). Det är enbart era medlemmar som kan använda dem och ni kan distribuera timmar till respektive medlem genom ett enkelt webbgränssnitt. Givetvis ingår även timmar i alla våra andra publika kojor för medlemmarna.

* Beräknat på yta om 20 kvm med kontorsöppet och 15 kojor. Med maximal beläggning och genomsnittlig timintäkt.